Най-голямата пречка за ЦСКА и стадион: Активистите виждат там големия проблем


Най-голямата пречка за ЦСКА и стадион: Активистите виждат там големия проблем
Снимка: Официален сайт на ЦСКА

2536 0

Пред ЦСКА и развитието по отношение техния дом стадион "Българска армия" стои един голям проблем. Според активистите от групата "Да спасим Борисовата градина" най-голямата пречка е липсата на Подробен устройствен план - така нареченият ПУП.

Поради това от въпросната група поискаха от РИОСОВ да откаже одобряването на инвестиционния проект за строеж на нов стадион. Ето какво гласи част от входираната молба:

"В проекта на ПУП на „Борисовата градина“ стадион „Българска армия“ е отразен като заварен обект, който се включва в системата на застрояването. Не са предвидени възможности за разширяването му или за подмяната му с нов стадион. В обяснителната записка към проекта за стадион „Българска армия“ е посочено, че се предвижда съхраняване на облика при минимална намеса по отношение на модернизирането му, което да не нарушава по никакъв начин характерния облик, дървесната растителност, озеленените откоси и останалите елементи на съществуващите зелени площи. Посочено е, също така, че с проекта е предвидена възможност „за поставяне на подвижни козирки за частично засенчване на трибуните“ (което се подкрепя от предложените Специфични правила и нормативи, но не и от графичната част на проекта). За прилагането на чл. 133, ал. 6 от ЗУТ е необходимо предварителният проект за изменение на действащия подробен устройствен план да е приет, което тук не е направено. От всичко това е видно, че не са налице и законовите предпоставки за издаване на виза по чл. 133, ал. 6 от ЗУТ.

Визата за „реконструкция“ на стадиона е издадена за обект в поземлен имот с идентификатор 68134.109.30 с площ от 57 231 кв.м. По Общия устройствен план на Столична община (ОУП на СО) имотите попадат в устройствена зона Са2 – Кинт ≤0,15, Пзастр. ≤10%, Озел. ≥50%, Кк – ∞, което е премълчано във визата. Сградата на стадиона е със застроена площ от 12 332 кв.м. и с разгъната застроена площ от 24 333 кв.м. при допустими от ОУП 5 723 кв.м. застроена площ и 8 584 кв.м. разгъната застроена площ. Очевидно е надвишаването в пъти на устройствените показатели по ОУП на СО, които са задължителни на основание чл. 103, ал. 4 от ЗУТ. При това положение, включването на стадиона в системата на застрояване е недопустимо. Съгласно § 22 от ПЗР на ЗИДЗУЗСО (обн. ДВ бр. 31/2018 г.), Столичният общински съвет може да одобрява подробни устройствени планове в отклонение от устройствените показатели на ОУП за запазване на съществуващи към датата на влизане в сила на нормата недвижими културни ценности или спортни обекти с мнозинство три четвърти (46) от общия брой (61) на съветниците. Така с разработваният проект на ПУП може единствено да се запази съществуващия стадион, но не и да се предвиди нов такъв.

При липса на ПУП стадионът няма устройствен статут и следва да се третира като заварен строеж. Спрямо него е приложим чл. 53 от ЗУТ, според който обектът може да се преустройва вътрешно, да се променя предназначението му и да се ремонтира, без да се изменя външното му очертание, в хоризонтално и вертикално отношение и без да се правят нови или да се укрепят съществено носещите конструкции. В тази ситуация извършването на основен ремонт (§ 5, т. 42 от ДР на ЗУТ), реконструкция (§ 5, т. 44 от ДР на ЗУТ) или основно обновяване (§ 5, т. 66 от ДР на ЗУТ) е недопустимо".

От същата група "разкриха" скрит подземен паркинг на новата "Армия" и питаха феновете: "Защо съучаствате на мафията".

Етикети:
Sportlive.bg

ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ


виж всички

Още по темата


Timeout


виж всички
Избрано от Шампионска лига

Българин от Левски е вкарвал повече от Ерлинг Холанд в мач от евротурнирите

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд изуми футболния свят, след като снощи допринесе с 5 гола за успеха...

Реклама
Най-четени новини

виж всички