"Призоваваме Ви да окажете съдействие както на нас, така и на другите български професионални клубове и съвместно с държавата и правителството да предприемете наложителни стъпки, координирайки и изработвайки механизъм за компенсиране на тези загуби. Убедени сме, че БФС има начини, по които това може да стане.", бе част от написаното от ЦСКА. Цялата декларация на ЦСКА - може да видите в този материал