Какво следва, след като емблемата на ЦСКА бе платена?

Фирмата „Ред Енимълс“, която представлява ЦСКА-София, плати близо 8 млн. лева, за да придобие активите на фалирия и автентичен ЦСКА. Какво обаче следва след плащането? Още със съобщаването на новината „червените“ обявиха, че е била извършена измама още по време на търга. А причината е, че в активите са включени земи, които не са собственост на фалиралото дружество, а на друга фирма – „Камеко“. Според хората от „Армията“ синдикът, както и съдията, са си затворили очите и са погазили законите, включвайки тези земи. Въпреки решения да съда. Това означава, че от "Армията" плащат за земи, които няма как да станат тяхна собственост.

Ето какво казва законът и каква е процедурата следва след плащането: След като обявеният за купувач кандидат внесе цялата сума в срок, съдебният изпълнител изготвя постановление за възлагане. Ако в едноседмичен срок не бъде обжалвано от длъжника или от друг участвал кандидат, постановлението влиза в сила и купувачът реално придобива правата на длъжника относно имота, погасяват се всички ипотеки, както и учредените вещни права след първата ипотека върху имота.

Нови разкрития около активите на ЦСКА: Има ли в тях включени земи, които не са собственост на "червените"?

Година и половина, след като фирмата "Ред Енимълс" спечели търга за закупуването на активите и емблемата на фалиралото дружество на ЦСКА, дойде и...

Правилата относно отговорността за скрити недостатъци на имота по ЗЗД не се прилагат при публичните продажби. Основания по реда на ГПК за обжалване могат да са установени пропуски при обявяването на проданта или в самата поцедура, възлагане на кандидат предложил сума под първоначалната цена или на кандидат без право да участва, невнесен задатък, неспазване на срока за обжалване, и др. Ако съдът отмени постановлението за възлагане се провежда нова продан, или се кани наддавачът с най-високото предложение (зависи от установеният недостатък или порок).

Влязлото вече в сила постановление може да бъде оспорено пред съда по исков ред само в две хипотези: ако е имало наддавач, без право на участие в проданта (не важи за случаи, когато е поканен друг наддавач по време на проданта), или ако купувачът не е внесъл целия размер на предложената от него цена (най-късно преди влизане в сила на съдебното решение за отмяна на постановлението)“.

Заради дело във ФИФА: ЦСКА-София има срок до 15 октомври да каже дали е ЦСКА

Вече е ясно, че около 5 млн. от общата платена сума ще отидат в държавата, а останалите пари ще бъдат разпределени между останалите кредитори. След това автентичното дружество ЦСКА ще бъде закрито, а най-вероятно ЦСКА-София ще бъде смятан за негов правоприемник. Както е известно, все още има много бивши партньори на тима и бивши футболисти, които си търсят парите от „червените“. Голяма част от тях водят и дела срещу тях във ФИФА, и ако ЦСКА-Сoфия стане правоприемник на автентичния ЦСКА, то всички дела може да се пренасочат именно към тях.

Какво означават откупените активи и емблема - вижте тук.

Етикети: |

Още по темата

Please select answer!